קבצים

http://www.sde-nahum.org.il/media/sal/pages/398/f39_ספר טלפונים.pdf