חסר רכיב

הודעות לתלמידי ביה"ס רימון

15/08/2017
להלן טיוטה של סידור הישיבה באוטובוסים לתלמידי רימון.
לפרטים, נא לפנות לשי גרינוולד.
בנוסף, מצורף מכתב מהמועצה לגבי ההסעות בשנה"ל הקרובה.


חסר רכיב