חסר רכיב

בתי ספר

חינוך יסודי:
בית הספר האזורי "רימון" א'-ו' שבמסילות, המחנך לאור ערכי התפיסה ההומניסטית. תוך דגש על אהבת הארץ, שפה מורשת ואומנויות. 
לצד בית הספר קיים בי"ס לחינוך מיוחד "דרור" לשילוב ילדים לקויי תקשורת.

חינוך על יסודי:
בית הספר העל יסודי אזורי "בית החינוך גאון הירדן" שבנוה איתן מקנה השכלה, מחנך לעקרונות הדמוקרטיה ולערכיה ובראשם כבוד האדם, בדגש על מצוינות לימודית וחברתית על בסיס מיצוי עצמי של כישורים אישיים. 
בית הספר כיתות לשילוב נערים לקויי תקשורת – כיתות נווה.

רישום הילדים:
למי שהינו תושב המועצה, יש לרשום את הילדים מגיל חובה ועד יסודי במחלקת החינוך במועצה האזורית, בטלפון: 04-6065806. 
רישום לחטיבת בינים ותיכון מתבצע בבית חינוך גאון הירדן, בטלפון: 04-6063541.
חסר רכיב