קבצים

http://www.sde-nahum.org.il/media/sal/pages/322/f39_פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 04-17 19.02.17.pdf