קבצים

http://www.sde-nahum.org.il/media/sal/pages/319/f39_פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 06-17 26.03.17.pdf