קבצים

http://www.sde-nahum.org.il/media/sal/pages/318/f39_פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 08-17 09.05.17.pdf