קבצים

http://www.sde-nahum.org.il/media/sal/pages/317/f39_f39_f39_פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה 09-17 16.05.17.pdf