חסר רכיב

חינוך חברתי

לאחר שעות הפעילות בבית הספר פועלות בישוב מסגרות החינוך החברתי המחולקות לשלוש שכבות גיל:
"המרכז"- שכבת הצעירים המיועדת לכיתות א‘-ג‘.
"טרום נעורים" - שכבת הבוגרים המיועדת לכיתות ד‘-ו‘. 
"נעורים" - לכיתות ז‘-י"ב.
לגילאי א‘-יב‘ אנחנו מספקים מגוון פעילויות חברתיות במועדונים בליווי מדריכים מקצועיים.
במרכזים השונים הילדים זוכים לפעילויות מגוונות, בעלות אופי חברתי וערכי.
מערכת החינוך החברתי עובדת במהלך כל השנה, כולל חופשות. 
מידי תקופה מתבצע ריענון לאופי הפעילויות ואופן העברתם.
את מערכת החינוך החברתי מנהל רכז החינוך החברתי העובד בשיתוף מלא עם הנהלת החינוך של היישוב.

*במועצה האזורית מתקיימת פעילות חוגים ענפה ועשירה בשעות אחה"צ והערב לילדים ולנוער.

חסר רכיב