חסר רכיב

מודל שיוך נכסים


מודל שיוך "שיוך נכסים יצרניים" – קיבוץ שדה נחום


הקדמה: מודל "שיוך הנכסים" בקיבוץ שדה נחום נמצא בתהליכי יישום. לפיכך יש לראות בדף

זה הסבר עקרוני, המתאר את המודל, המושגים הקשורים בו והשלכותיו באופן כללי.


ש. מהן מטרות המודל?

ת. מודל שיוך הנכסים היצרניים בא לענות על מספר מטרות עיקריות:

1גדלת הביטחון האישי של החברים בדרך של יצירת זיקה בין החברים לנכסים של הקיבוץ.

2 .יצירת מנגנון שיאפשר מתן זכויות ישירות, בתנאים מועדפים לחברים ותיקים ולחברים

חדשים.

3 .יצירת מוצר משלים לשינוי באורחות החיים ושיוך הדיור.

4 .אפשרות לשיתוף חברים ויורשיהם ברווחי התאגידים היצרניים.


ש. מה "משייכים" בעצם?

ת. משייכים מעין מניות בתאגיד חברים חדש ("עתיד שדה נחום") מניות אלה יוקצו לכל החברים

על פי מפתח המשוקלל ממרכיב "חברות ו"שנות ותק". חברים חדשים ירכשו מספר מינימאלי של

מניות כפי שיוחלט בהמשך.

החברים יוכלו במגבלות מסוימות, להוריש ו/או לסחור במניות וכן ליהנות מחלוקת רווחים של

התאגידים היצרניים, ככל שיהיו.


ש. באיזה נכסים ו/או זכויות מדובר?

ת. תאגיד החברים יחזיק ב-%74 מתאגיד האחזקות. %26 הנותרים יוחזקו ע"י הקיבוץ. תאגיד

האחזקות מחזיק בנכסים והתחייבויות שהועברו אליו בזמנו מהקיבוץ. הנכסים שהועבר אינם

כוללים קרקעות ו/או מכסות ייצור. עיקר הנכסים של תאגיד האחזקות הם פוטנציאל הרווחים

הנובעים מהפעילות היצרנית.

חסר רכיב